Rodzaje centralnego ogrzewania zainstalowanego w szkołach

ogrzewanie na olej zużyty ogrzewanie na olej zużytyRodzaje centralnego ogrzewania zainstalowanego w szkołach mogą być bardzo różne głównie w zależności od tego, w jakim roku dana szkoła została postawiona.
Dlatego można spotkać budynki szkolne ogrzewane węglem i drzewem oraz budynki szkolne ogrzewane gazem i posiadaj.