Natomiast według uchylonej w 2019 roku

kremy różane
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała. Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące prodkremy różane .

Widok do druku:

kremy różane