W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną

Dentysta Gliwice
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.
warstwę Weila lub pas Weila).
W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzchołDentysta Gliwice .

Widok do druku:

Dentysta Gliwice