Dentysta Gliwice

W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną

Dentysta Gliwice
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.
warstwę Weila lub pas Weila). W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzchoł.

Widok do druku:

Dentysta Gliwice